Zpět

Krumlov sobě

Přidáno 11. 4. 2016
Ilustrační foto
Už jste si ve městě všimli plakátů s tvářemi Krumlováků? Zvou širokou veřejnost k diskuzi o rozvoji města! 

Pro zadávání návrhů k aktualizaci strategického plánu byla, i na základě připomínek uživatelů mapové aplikace, přidána další možnost - stručný dotazník. Pro podrobnější připomínky zůstává v platnosti aktivní mapová aplikace, kterou programátoři doplnili pro přehlednější uživatelské použití nápovědou s vysvětlením jednotlivých úkonů a ovládacích prvků. Rovněž je prodloužen termín zadávání námětů a zaslání dotazníků, a sice do středy 20. dubna 2016!

Vyberte si způsob, jakým chcete přispět k aktualizaci strategického plánu!

Více na www.KrumlovSobe.cz
Program veřejného projednávání v kině Luna
pátek 22. 4. 2016
16:00 - oficiální zahájení, slovo starosty, slovo Ing. arch. Petr Klápště
17:00 - rozdělení účastníků setkání do  8 - 10 skupin dle témat, práce ve skupinách
19:00 - sdělení oficiálních výsledků práce ve skupinách
19:30 - oficiální zakončení akce, výzva k posezení a následné diskuzi v restauraci DEPO (každý účastník obdrží voucher na 1 nápoj), poděkování
22:00 - konec prvního dne setkání
 
sobota 23. 4. 2016
9:00 - zahájení druhého dne setkání, shrnutí výstupů z předešlého dne, identifikace problémů
9:30 - brainstorming
10:15 - přesun z kina Luna do učeben ZŠ T. G. M.
10:45 - skupiny v učebnách, stromy problémů
11:45 - skupiny ve školní jídelně, seznámení všech s prací skupin
12:15 - oběd, přesun do restaurace DEPO (každý účastník obdrží stravenku), pauza
14:00 - setkání v kině Luna, prezentace výsledků, diskuze, vize
15.00 - diskuze v plénu, klíčová témata
16:20 - oficiální ukončení a poděkování formou "sladké tečky"
 
V průběhu veřejného projednávání bude pro účastníky k dispozici občerstvení, rodiny s dětmi mohou využít hlídání dětí ve školní družině T. G. M.
Každý účastník vyplní registrační lístek, kde uvede jméno a kontakt - informace budou zpracovávány v průběhu akce - zpětná vazba, přehled o účastnících.