Městská organizace KDU - ČSL Český Krumlov

Naše moto: "Nenaříkej nad temnem ve světe, hleď raději rozsvítit světlo." James Keller
  • VÍTEJTE 

na stránkách městské organizace KDU-ČSL v ČK. Věříme, že zde naleznete nejzákladnější informace o nás, naší činnosti a aktivitách. Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte se vším, co Vás zajímá.

  • NAŠE ČINNOST 

je zaměřena zejména na komunální politiku a práci v zastupitelstvu města, ve kterém jsme nepřetržitě zastoupeni od prvních svobodných voleb v roce 1990.

  • JSME 

stranou, jejíž politika stojí na křesťanských a obecně lidských hodnotách. Nejsme stranou jen pro křesťany, ale pro všechny lidi,  které tyto hodnoty uznávají.

  • NAŠE MĚSTSKÁ ORGANIZACE

není silná co do počtu svých členů, je ale silná počtem svých příznivců. Toho si velmi ceníme, neboť právě oni jsou základem našich volebních kandidátek i příznivých volebních výsledků. Budete-li mít zájem navázat s námi kontakt, rozšířit řady našich příznivců, neváhejte tak učinit. Budeme velmi rádi.

 
              Naši měststkou organizaci tvoří zhruba dvě desítky členů a přibližně stejný počet příznivců, kteří jsou zapojeni do života organizace, mohou se účastnit všech jejích jednání a jsou pravidelně součástí našich kandidátek pro volby do městského zastupitelstva. Činnost organizace je zaměřena převážně na místní komunální politiku.
   KDU-ČSL nese pnou spoluzodpovědnost za život města po roce 1990 a jeho rozvoj, neboť její zástupci jsou trvale zastoupeni v zastupitelstvu města a až na malé výjimky jsme byly vždy i součástí koalice. Nejlepšího volebního výsledku jsme dosáhli v posledních komunálních volbách v roce 2014, kdy jsme získali 13,25 % hlasů, což nám vyneslo zisk třech zastupitelských mandátů.
   V tomto volebním období nás v zastupitelstvu reprezentují Josef Hermann, který je zároveň místostarostou města, dále Jiří Olšan a  Roman Kneifl. Tito "naši lidé" jsou připraveni Vám, našim voličům, ale nejenom jim, věnovat svůj čas, odpovídat na Vaše otázky a pomoci řešit Vaše problémy a stížnosti týkající se života našeho města.
   Jsme otevřeni všem lidem, kteří sdílejí křesťansko demokratické a obecně lidské hodnoty. Máme zájem o rozšíření počtu našich členů či příznivců a sympatizantů. Pokud se Váš zájem potkává s tím naším, neváhejte kohokoliv z nás kontaktovat a získat od nás více informací.